Merhaba

Hesap Plani

  Tek Düzen Hesap Planı - Muhasebe Hesap Kodları Türkçe English
1DÖNEN VARLIKLAR

10 HAZIR DEĞERLER

100           KASA

101           ALINAN ÇEKLER

102           BANKALAR

103           VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

108           DİĞRE HAZIR DEĞERLER

11 MENKUL KIYMETLER

110           HİSSE SENETLERİ

111           ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI

112           KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI

118           DİĞER MENKUL KIYMETLER

119           MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

12 TİCARİ ALACAKLAR

120           ALICILAR

121           ALACAK SENETLERİ

122           ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

126           VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

127           DİĞER TİCARİ ALACAKLAR

128           ŞÜPHELİ ALACAKLAR

129           ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

13 DİĞER ALACAKLAR

131           ORTAKLARDAN ALACAKLAR

132           İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

133           BAĞLI ORTAKLARDAN ALACAKLAR

134           PERSONELDEN ALACAKLAR

136           DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

137           DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

138           ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR

139           ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILĞI (-)

15 STOKLAR

150           İLK MADDE VE MALZEME

151           YARI MAMÜLLER - ÜRETİM

152           MAMÜLLER

153           TİCARİ MALLAR

157           DİĞER STOKLAR

158           STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

159           VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ

170 � 178 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ

179           TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR

18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

180           GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

181           GELİR TAHAKKUKLARI

182           ERTELENMİŞ GİDERLER

19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

190           DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ

191           İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ

192           DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ

193           PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

195           İŞ AVANSLARI

196           PERSONEL AVANSLARI

197           SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI

198           DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR

199           DİĞER DÖNEN VARLIKLARI KARŞILIĞI (-)

2         DURAN VARLIKLAR

22 ALICILAR

220           ALICILAR

221           ALACAK SENETLERİ

222           ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

226           VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

229           ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILĞI (-)

23 DİĞER ALACAKLAR

231           ORTAKLARDAN ALACAKLAR

232           İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

233           BAĞLI ORTAKLARDAN ALACAKLAR

234           PERSONELDEN ALACAKLAR

236           DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

237           DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

239           ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILĞI (-)

24 MALİ DURAN VARLIKLAR

240           BAĞLI MENKUL KIYMETLER

241           BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLG KARŞLIĞI (-)

242           İŞTİRAKLER

243           İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)

244           İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜK KARŞL (-)

245           BAĞLI ORTAKLIKLAR

246           BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)

247           BAĞLI ORTAKL SERM PAYL DEĞR DÜŞÜKL KARŞILĞI (-)

248           DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR

249           DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR

250           ARAZİ VE ARSALAR

251           YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ

252           BİNALAR

253           TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR

254           TAŞITLAR

255           DEMİRBAŞLAR

256           DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR

257           BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

258           YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

259           VERİLEN AVANSLAR

26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

260           HAKLAR

261           ŞEREFİYE

262           KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ

263           ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

264           ÖZEL MALİYETLER

267           DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

268           BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

269           VERİLEN AVANSLAR

27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR

271           ARAMA GİDERLERİ

272           HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

277           DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR

278           BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)

279           VERİLEN AVANSLAR

28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

280           GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKL

281           GELİR TAHAKKUKLARI

29 DİĞER DURAN VARLIKLAR

291           GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV

292           DİĞER KDV

293           GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR

294           ELDEN ÇIKARILACAK STOKLR VE MADDİ DURAN VARLKLR

295           PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

297           DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR

298           STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

299           BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

3         KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

30 MALİ BORÇLAR

300           BANKA KREDİLERİ

303           UZUN VADELİ KREDİLERN ANA PARA TAKSİTL VE FAİZL

304           TAHVİL ANA PARA BORÇ TAKSİT VE FAİZLERİ

305           ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER

306           ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER

307           FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI

308           MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI (-)

309           DİĞER MALİ BORÇLAR

32 TİCARİ BORÇLAR

320           SATICILAR

321           BORÇ SENETLERİ

322           BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

326           ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

329           DİĞER TİCARİ BORÇLAR

33 DİĞER BORÇLAR

331           ORTAKLARA BORÇLAR

332           İŞTİRAKLERE BORÇLAR

333           BAĞLI ORTAKLARA BORÇLAR

335           PERSONELE BORÇLAR

336           DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

337           DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

34 ALINAN AVANSLAR

340           ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

349           ALINAN DİĞER AVANSLAR

35 YILLAR YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ

350 � 358 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLER

36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

360           ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

361           ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

368           VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLR

369           ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

370           DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜML KARŞILIK

371           DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ  DİĞER YÜKÜM(-)

372           KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

373           MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI

379           DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

380           GELECEK AYLARA AİT GELİRLER

381           GİDER TAHAKKUKLARI

382           ERTELENMİŞ GELİRLER

39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

391           HESAPLANAN KDV

392           DİĞER KDV

393           MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI

397           SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI

399           DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR

4         UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

40 MALİ BORÇLAR

400           BANKA KREDİLERİ

405           ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER

407           ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER

408           MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI (-)

409           DİĞER MALİ BORÇLAR

42 TİCARİ BORÇLAR

420           SATICILAR

421           BORÇ SENETLERİ

422           BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

426           ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

429           DİĞER TİCARİ BORÇLAR

43 DİĞER BORÇLAR

431           ORTAKLARA BORÇLAR

432           İŞTİRAKLERE BORÇLAR

433           BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

436           DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

437           DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

438           KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLEND BORÇLAR

44 ALINAN AVASLAR

440           ALINAN SİPARİŞ AVASLARI

449           ALINAN DİĞER AVANSLAR

47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

472           KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

479           DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

480           GELECEK YILLARA AİT GELİRLER

481           GİDER TAHAKKUKLARI

49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

492           GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEK KDV

493           TESİSE KATILMA PAYLARI

499           DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

5         ÖZKAYNAKLAR

50 ÖDENMİŞ SERMAYE

500           SERMAYE

501           ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)

52 SERMAYE YEDEKLERİ

520           HİSSE SENEDİ İHRAÇ PİRİMLERİ

521           HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI

522           MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI

523           İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI

526           BORSADA OLUŞAN DEĞER ARTIŞLARI (öneri)

529           DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

54 KAR YEDEKLERİ

540           YASAL YEDEKLER

541           STATÜ YEDEKLERİ

542           OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER

543           MALİYET ARTI Ş FONU (öneri)

544           SERMAYEYE EKLENCEK İŞTİRAK HİSSELERİ VE GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARI

548           DİĞER KAR YEDEKLERİ

549           ÖZEL FONLAR

57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

570           GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

58 GEÇMİŞ YILLRA ZARARLARI

580           GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)

59 DÖNEM NET KARI (ZARARI)

590           DÖNEM NET KARI

591           DÖNEM NET ZARARI (-)

6         GELİR TABLOSU HESAPLARI

60 BRÜT SATIŞLAR

600           YURT İÇİ SATIŞLAR

601           YURT DIŞI SATIŞLAR

602           DİĞER GELİRLER

61 SATIŞ İNDİRİMLERİ

610           SATIŞTAN İADELER (-)

611           SATIŞ İSKONTOLARI (-)

612           DİĞER İNDİRİMLER (-)

62 SATIŞLARIN MALİYETİ

620           SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)

621           SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)

622           SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)

623           DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

63 FALİYET GİDERLERİ

630           ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

631           PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)

632           GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

64 DİĞER FALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR

640           İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ

641           BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMMETTÜ GELİRLERİ

642           FAİZ GELİRLERİ

643           KOMİSYON GELİRLERİ

644           KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR

645           MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI

646           KAMBİYO KARLARI

647           REESKONT FAİZL GELİRLERİ

649           DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR

65 DİĞER FALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR

653           KOMİSYON GİDERLERİ (-)

654           KARŞILIK GİDERLERİ (-)

655           MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)

656           KAMBİYO ZARARLARI (-)

657           REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)

659           DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)

66 FİNANSMAN GİDERLERİ

660           KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)

661           UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)

67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

671           ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI

679           DİĞER OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR

68 OLAĞNDIŞI GİDER VE ZARARLAR

680           ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)

681           ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)

689           DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (-)

69 DÖNEM NET KAR VEYA ZARARI

690           DÖNEM KARI VEYA ZARARI

691           DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM KARŞILIK (-)

692           DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

 

 

7         MALİYET HESAPLARI (7-A SEÇENEĞİ)

700           MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI

701           MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI

710           DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ

711           DİREKT  İLK MADDE VE MALZEME YANSITMA HESABI

712           DİREKT İLK MADDE VE MALZEME FARKLARI

713           DİREKT İLK MADDE VE MALZEME MİKTAR FARKI

720           DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

721           DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI

722           DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI

723           DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI

730           GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

731           GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

732           GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI

733           GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI

734           GENEL ÜRETİM GİDERLERİ  KAPASİTE FARKLARI

740           HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

741           HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI

742           HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESAPLARI

750           ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

751           ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HES

752           ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER FARKLARI

760           PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

761           PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HS

762           PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ FARK HESABI

770           GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

771           GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

772           GENEL YÖNETİM GİDER FARKLARI HESABI

780           FİNANSMAN GİDERLERİ

781           FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI

782           FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI

79 GİDER ÇEŞİTLERİ (7-B SEÇENEĞİ)

790           İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ

791           İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ    

792           MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ

793           DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER

794           ÇEŞİTLİ GİDERLER

795           VERGİ, RESİM VE HARÇLAR

796           AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI

797           FİNANSMAN GİDERLERİ

798           GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI

799           ÜRETİM MALİYET HESABI
KAYNAKLAR 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=